WOW! JAPAN

雪月花たなかさとる

雪月花たなかさとる

  • 燒肉,割烹(高級日本料理),牛排

GEMS Sakae 11F, 3-9-2, Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0008