WOW! JAPAN

居酒屋割烹 田村

居酒屋割烹 田村

 • 夜生活
 • 旅遊
圖片提供: DiGJAPAN!

居酒屋割烹 田村

居酒屋割烹 田村

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/17000871_00006.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/17000871_00007.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/17000871_00010.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/17000871_00005.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!

河岸海鮮餐廳

資訊提供: DiGJAPAN!

 • 電話號碼
  +81-76-222-0517
 • 地址
  金澤市並木町2-18
 • 交通
  從JR金澤站搭乘經由橋場町開往東部車庫的北陸鐵道巴士,10分鐘後於橋場町下車,?行3分鐘
 • 營業時間
  12:00-14:00(14:30關門,午餐僅於星期五、星期六、星期日提供,需電話預約)、17:00-22:30(23:00關門)
 • 地圖
 • 導航
 • 金澤市並木町2-18

 • 076-222-0517
  (+81-76-222-0517)