WOW! JAPAN

箱根神社

箱根神社

 • 旅遊
圖片提供: DiGJAPAN!

箱根神社

箱根神社

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/14002586_00005.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/14002586_3460_2.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/14002586_00000.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/14002586_3700_10.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!

守護著對於良?和運氣有效果的箱根的氣場

資訊提供: DiGJAPAN!

 • 電話號碼
  +81-460-83-7123
 • 地址
  箱根町元箱根80-1
 • 交通
  從箱根登山鐵道箱根湯本站搭乘開往箱根町的伊豆箱根巴士,40分鐘後於元箱根下車,?行10分鐘
 • 營業時間
  境?自由參拜(寶物殿9:00-16:30<閉館>、神門5:00-18:00<關門、因季節期間而異>)
 • 地圖
 • 導航
 • 箱根町元箱根80-1

 • 0460-83-7123
  (+81-460-83-7123)