WOW! JAPAN

箱根園

箱根園

 • 旅遊
圖片提供: DiGJAPAN!

箱根園

箱根園

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/14002575_3460_1.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/14002575_00004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/14002575_3899_2.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/14002575_3899_3.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!

蘆之湖東岸的巨大休閑區

資訊提供: DiGJAPAN!

 • 電話號碼
  +81-460-83-1151
 • 地址
  箱根町元箱根139
 • 交通
  從箱根登山鐵道箱根湯本站搭乘開往箱根園的伊豆箱根巴士,1小時5分鐘後於終點站下車即是
 • 營業時間
  因設施而異
 • 地圖
 • 導航
 • 箱根町元箱根139

 • 0460-83-1151
  (+81-460-83-1151)