WOW! JAPAN

箱根濕生花園

箱根湿生花園

 • 旅遊
圖片提供: DiGJAPAN!

箱根濕生花園

箱根湿生花園

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/14000785_1778_1.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/14000785_3895_1.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/14000785_1266_2.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://wow-j.com/images/cp/102_2/14000785_3896_2.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 DiGJAPAN!

在木板道上邊走邊觀察濕地上生長的植物

資訊提供: DiGJAPAN!

 • 電話號碼
  +81-460-84-7293
 • 地址
  箱根町仙石原817
 • 交通
  從箱根登山鐵道箱根湯本站搭乘開往湖尻?桃源臺的箱根登山巴士,25分鐘後於仙石案?所(咨詢處)前下車,?行8分鐘
 • 營業時間
  9:00-16:30(17:00關門)
 • 地圖
 • 導航
 • 箱根町仙石原817

 • 0460-84-7293
  (+81-460-84-7293)