WOW! JAPAN

YAMAYOSHI Shijokawaramachiten

山よし

  • 게 요리,전골 요리,가이세키 요리(전통 코스 요리)

272, Tenmacho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8024