WOW! JAPAN

Yokohama Sushikoh Ekyutoedeishonyokohama

横浜すし好 エキュートエディション横浜

  • 초밥,회 / 해물요리,해산물 요리

2-16-1, Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0011