WOW! JAPAN

Taishubisutoro Nijiru Yokohamahigashiguchiten

大衆ビストロ 煮ジル 横浜東口店

  • 이자카야,프랑스 요리,스페인풍바 / 이탈리아풍바

2-10-13, Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0011