WOW! JAPAN

Maru Shoten Bekkanyokohamahigashiguchi

横浜漁酒場 まるう商店

  • 이자카야,해산물 요리,일본 요리 그 외

2-10-4, Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0011