WOW! JAPAN

tabula rasa Ikebukuro

タブララサ

  • 이탈리아 요리,다이닝 바,바

12 birr 6F, 2-12-13, Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0014