WOW! JAPAN

Kushinobou Shinjukuisetankaikanten

串の坊

  • 꼬치튀김,일본 요리 그 외,창작 요리

Isetan Hall 8F, 3-15-17, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022