WOW! JAPAN

Mangetsu-ro Shinjukunishiguchi

絶品小龍包 満月廬 新宿離宮

  • 중국 요리,얌차 / 딤섬,대만 요리

Takamatsu Building 1 - 4F, 1-4-15, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023