WOW! JAPAN

Uotami Chibaminatoekimaeten

魚民

  • 이자카야,닭꼬치구이,회 / 해물요리

Tsukamoto Chiba fifth building B1, 7-1, Chibaminato, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-0026