WOW! JAPAN

T's dining Teizudainingu

ステーキとワイン

 • 이탈리아 요리
 • 파티룸 / 공간
 • 스테이크
화상제공: Gurunavi, Inc.

T's dining Teizudainingu

ステーキとワイン

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/14b3rmct0000/t_0nrn.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k787109/imgs/s_cm_02_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 치킨 콩피
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k787109/imgs/s_cm_02_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 생햄
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k787109/imgs/s_cm_02_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 스페인햄
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k787109/imgs/s_cm_02_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 햄버거, 핫도그
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k787109/imgs/s_cm_76_005.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 코스

혼마치 라크렛트치즈 취급점%0A∼미도스지 혼마치역 직결의 이탈리안 다이닝

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-6-6265-5656
 • 주소
  Mido building B1, 4-1-13, Honmachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka,541-0053
 • 교통편
  지하철 미도스지선 혼쵸역 4번・5번 출구 도보1분
  지하철 주오선 혼마치역 도보3분
  지하철 요츠바시선 혼마치역 도보5분
  지하철 미도스지선 요도야바시역 13번 출구 도보8분
 • 영업 시간
  월~금 런치:11:00~14:30(L.O.14:00),, 디너:17:00~23:00(L.O.22:00, 드링크 L.O.22:30)
  흙 11:00~23:00(L.O.20:00)
 • 정규휴일
  매주 일요일 국경일
 • 점심식사 예산
  800엔
 • 저녁식사 예산
  4000엔
 • 신용카드
  Rakuten VISA MasterCard DC Diners Club American Express JCB
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 쿠폰 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • Mido building B1, 4-1-13, Honmachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka,541-0053

 • 06-6265-5656
  (+81-6-6265-5656)