WOW! JAPAN

Bindu Bindoumedahankyugurandobiruten

インドレストラン

 • 인도 요리
 • 카레 그 외
 • 뷔페
화상제공: Gurunavi, Inc.

Bindu Bindoumedahankyugurandobiruten

インドレストラン

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/nm0g6pp60000/t_0nbb.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k137337/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 버터치킨 카레
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k137337/imgs/s_cm_01_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 키마(간고기) 카레
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k137337/imgs/s_cm_01_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 돼지고기 카레
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k137337/imgs/s_cm_01_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 야채 믹스 카레
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k137337/imgs/s_cm_76_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 코스

[우메다, 오사카역 직결] 한큐 그랜드 빌딩 30층!%0A숙련된 셰프가 솜씨를 발휘

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-6-4709-0021
 • 주소
  Hankyu Grand building 30F, 8-47, Kakudacho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka,530-0017
 • 교통편
  지하철 미도스지선 우메다역 도보1분
  한큐선 오사카 우메다역 도보1분
  JR 오사카역 도보1분
  지하철 다니마치선 히가시우메다역 도보3분
  한신 본선 오사카 우메다역 도보6분
 • 영업 시간
  월~금 런치:11:00~15:30(L.O.15:00)
  월~금 디너:17:00~23:00(L.O.22:00)
  토/일/국경일 런치・디너:11:00~23:00(L.O.22:00)
 • 정규휴일
  비정기 휴일
 • 점심식사 예산
  960엔
 • 저녁식사 예산
  3000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard UC DC UFJ Diners Club American Express JCB NICOS SAISON
 • 외국어 지원 (직원)
  영어를 할 줄 아는 스태프 있음
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 영어를 할 줄 아는 스태프 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • Hankyu Grand building 30F, 8-47, Kakudacho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka,530-0017

 • 06-4709-0021
  (+81-6-4709-0021)