WOW! JAPAN

Kawakyu Umedaten

大阪 日本料理 河久

 • 가이세키 요리(전통 코스 요리)
 • 카이세키 요리(전통 코스 요리)
 • 갯장어 요리
화상제공: Gurunavi, Inc.

Kawakyu Umedaten

大阪 日本料理 河久

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/76jeguc60000/t_0088.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k040700/imgs/s_cm_76_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 세트
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k040700/imgs/s_cm_76_007.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 세트
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k040700/imgs/s_cm_76_008.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 세트
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k040700/imgs/s_cm_76_009.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 세트
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k040700/imgs/s_cm_76_006.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 세트

지상 142m 빛나는 경관과 전통의 맛에 마음이 설레이는, 하늘 속의 일본 요리

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-6-6346-0770
 • 주소
  Osaka station square third building 33F, 1-1-3300, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka,530-0001
 • 교통편
  지하철 미도스지선 우메다역 도보5분
  JR 오사카역 도보8분
  JR 도자이선 기타신치역 도보1분
 • 영업 시간
  화~토 11:30~23:00(L.O.22:00)
  일/국경일 11:30~22:00(L.O.21:00)
  화~일 런치:11:30~15:00
 • 정규휴일
  매주 월요일
 • 점심식사 예산
  2000엔
 • 저녁식사 예산
  8000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard UC DC Diners Club American Express JCB NICOS JAL
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
  중국어(간체)메뉴 있음
  중국어(번체)메뉴 있음
  한국어메뉴 있음
 • 금연・흡연
  금연석 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 중국어(간체)메뉴 있음
  • 중국어(번체)메뉴 있음
  • 한국어메뉴 있음
  • 금연석 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • Osaka station square third building 33F, 1-1-3300, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka,530-0001

 • 06-6346-0770
  (+81-6-6346-0770)