WOW! JAPAN

MANTEN Awa-to Sosakutempura Baru

万天(MANTEN)

 • 이자카야
 • 튀김(덴푸라)
 • 스페인풍바 / 이탈리아풍바
화상제공: Gurunavi, Inc.

MANTEN Awa-to Sosakutempura Baru

万天(MANTEN)

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/mhrc53mc0000/t_0ncj.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k153604/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 튀김 덮밥
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k153604/imgs/s_cm_01_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 튀김 밥상
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k153604/imgs/s_cm_76_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 코스

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-75-223-9621
 • 주소
  377, Mukadeyacho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto,604-8214
 • 교통편
  한큐 교토선 가라스마역 도보6분
  지하철 가라스마선 시조역 도보7분
 • 영업 시간
  화~일/국경일 전날/국경일 11:30~13:30(L.O.13:30, 드링크 L.O.11:30)
  화~일/국경일 전날/국경일 13:30~16:30
  화~일/국경일 전날/국경일 17:30~21:00
  화~일/국경일 전날/국경일 21:00~23:30
 • 정규휴일
  매주 월요일
 • 점심식사 예산
  1500엔
 • 저녁식사 예산
  5000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard UC DC UFJ Diners Club American Express JCB NICOS APLUS SAISON J-DEBIT 인롄
 • 외국어 지원 (직원)
  중국어를 할 줄 아는 스태프 있음
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 중국어를 할 줄 아는 스태프 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • 377, Mukadeyacho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto,604-8214

 • 075-223-9621
  (+81-75-223-9621)