WOW! JAPAN

Roti Chicken&Jackie Tacos Karasumatakatsuji

ロティー チキンアンド

 • 멕시코 요리
 • 이자카야
 • 스페인풍바 / 이탈리아풍바
화상제공: Gurunavi, Inc.

Roti Chicken&Jackie Tacos Karasumatakatsuji

ロティー チキンアンド

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/2r3ajwtg0000/t_003u.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/kbzg204/imgs/s_cm_02_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 로티사리 치킨
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/kbzg204/imgs/s_cm_02_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 과카몰레
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/kbzg204/imgs/s_cm_02_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 타코스
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/kbzg204/imgs/s_cm_02_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 타코스
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/kbzg204/imgs/s_cm_76_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 코스

모임에도 좋습니다! 3일 밤낮 동안 절인 로스트 치킨과 수제 타코스를 즐길

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-75-352-0585
 • 주소
  Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto Toru Takatsuji Karasuma 642-3, Nioitenjincho, Higashi-Hairu,600-8414
 • 교통편
  한큐 교토선 가라스마역 도보10분
  지하철 가라스마선 4죠역 도보10분
  JR 교토역 차 8분
 • 영업 시간
  런치:11:00~15:00, 디너:17:00~21:00(L.O.20:30, 드링크 L.O.20:30)
 • 정규휴일
  비정기 휴일
 • 점심식사 예산
  1000엔
 • 저녁식사 예산
  3000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard American Express JCB
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 쿠폰 있음
  • 영어메뉴 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto Toru Takatsuji Karasuma 642-3, Nioitenjincho, Higashi-Hairu,600-8414

 • 075-352-0585
  (+81-75-352-0585)