WOW! JAPAN

Daisyougun Shijoomiyaten

天下の焼肉 大将軍

 • 고기구이
 • 곱창
 • 뷔페
화상제공: Gurunavi, Inc.

Daisyougun Shijoomiyaten

天下の焼肉 大将軍

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/691nkvpk0000/t_0n8t.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k222700/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 고기 구이 모둠
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k222700/imgs/s_cm_01_014.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 리브로스
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k222700/imgs/s_cm_01_005.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 고기 구이 모둠
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k222700/imgs/s_cm_02_018.gif&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 나물
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k222700/imgs/s_cm_71_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 아사히 슈퍼 드라이 추가 콜드

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-75-802-1129
 • 주소
  Generalissimo Building 2 - 4F, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto bottom re-146, Matsumachi,600-8381
 • 교통편
  한큐 교토선 오미야역 2번 남쪽 출구 도보1분
  경복전철 아라시야마선 시조오미야역 도보1분
 • 영업 시간
  월~일/국경일 전날/국경일 런치・디너:11:30~22:00(L.O.21:30)
 • 정규휴일
  무휴
 • 점심식사 예산
  800엔
 • 저녁식사 예산
  4000엔
 • 신용카드
  VISA DC Diners Club JCB
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
  중국어(간체)메뉴 있음
  한국어메뉴 있음
 • 금연・흡연
  금연석 있음
 • 예약
  Web 예약 가능
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 중국어(간체)메뉴 있음
  • 한국어메뉴 있음
  • 금연석 있음
  • Web 예약 가능