WOW! JAPAN

Sancho

サラダの店・サンチョ

 • 햄버그
 • 경양식
 • 채식 요리 / 비건
화상제공: Gurunavi, Inc.

Sancho

サラダの店・サンチョ

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/2b4n11ht0000/t_0n69.png&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k096700/imgs/s_cm_02_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 아라카르트
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k096700/imgs/s_cm_02_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 데리야키
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k096700/imgs/s_cm_02_022.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 게살 크림 고로케
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k096700/imgs/s_cm_01_005.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 런치 메뉴
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/k096700/imgs/s_cm_02_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 볶음 요리, 구이 요리

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-75-211-0459
 • 주소
  Town 572 in ru in Uraderacho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto Article 4,604-8042
 • 교통편
  게이한 전철 본 선 기온시조역 도보5분
  한큐 교토선 교토 가와라마치역 도보3분
 • 영업 시간
  런치:11:30~15:30, 디너:17:00~22:00(L.O.21:00)
 • 정규휴일
  매주 수요일
 • 점심식사 예산
  1000엔
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
 • 예약
  예약불가
  • 영어메뉴 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • Town 572 in ru in Uraderacho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto Article 4,604-8042

 • 075-211-0459
  (+81-75-211-0459)