WOW! JAPAN

Kushiemon

先斗町 串ェ門

 • 교토 가정식 요리
 • 꼬치튀김
 • 교토 요리
화상제공: Gurunavi, Inc.

Kushiemon

先斗町 串ェ門

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/pt84sgs70000/t_0nc9.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/c826401/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 전채
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/c826401/imgs/s_cm_01_011.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 꼬치 튀김 10가지
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/c826401/imgs/s_cm_01_010.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 생선 튀김
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/c826401/imgs/s_cm_01_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 오리 로스트
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/c826401/imgs/s_cm_01_005.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 돼지 가쿠니

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-75-221-6477
 • 주소
  Purple light hall 2F, It is ru 227, Nabeyacho in authority of Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto Pontocho Article 4,604-8015
 • 교통편
  한큐 교토선 교토 가와라마치역 도보3분
  게이한 본선 기온시조역 도보5분
  지하철 도자이선 산조케이한역 도보7분
 • 영업 시간
  17:00~23:00(L.O.22:00, 드링크 L.O.22:30)
 • 정규휴일
  매주 수요일
 • 저녁식사 예산
  4000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard UC DC UFJ Diners Club American Express JCB NICOS APLUS SAISON
 • 외국어 지원 (직원)
  영어를 할 줄 아는 스태프 있음
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
 • 금연・흡연
  흡연석 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 영어를 할 줄 아는 스태프 있음
  • 흡연석 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • Purple light hall 2F, It is ru 227, Nabeyacho in authority of Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto Pontocho Article 4,604-8015

 • 075-221-6477
  (+81-75-221-6477)