WOW! JAPAN

Taisho

若狭湾天然活魚料理 大将

 • 회 / 해물요리
 • 초밥 / 생선요리그외
 • 이자카야
화상제공: Gurunavi, Inc.

Taisho

若狭湾天然活魚料理 大将

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/djwbk9ef0000/t_0n8z.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/c086500/imgs/s_cm_01_034.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠회
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/c086500/imgs/s_cm_01_051.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 초밥말이
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/c086500/imgs/s_cm_01_040.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 해산물 구이
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/c086500/imgs/s_cm_01_055.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 찬합, 덮밥류

와카사완, 앗케시의 신선한 바다의 산물을 직송! 일본술의 다양한 종류가

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-75-571-2804
 • 주소
  New plaza Ono 1F, 43, Kansyujihigashidecho, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto,607-8216
 • 교통편
  지하철 도자이선 오노역 1번 출구 도보1분
 • 영업 시간
  화/수/금~일 11:00~14:00(L.O.13:50)
  화~일/국경일 17:00~22:00(L.O.21:30)
 • 정규휴일
  매주 월요일
 • 점심식사 예산
  907엔
 • 저녁식사 예산
  5400엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard UC DC UFJ JCB NICOS
 • 금연・흡연
  금연석 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 쿠폰 있음
  • 금연석 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • New plaza Ono 1F, 43, Kansyujihigashidecho, Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto,607-8216

 • 075-571-2804
  (+81-75-571-2804)