WOW! JAPAN

Gempei

鮨処 源平

 • 초밥
 • 회 / 해물요리
 • 해산물 요리
화상제공: Gurunavi, Inc.

Gempei

鮨処 源平

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/2y3rmskk0000/t_0n5d.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/r666600/imgs/s_cm_01_005.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 쥔 초밥 10가지
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/r666600/imgs/s_cm_01_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 쥔 초밥
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/r666600/imgs/s_cm_01_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 쥔 초밥
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/r666600/imgs/s_cm_01_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 쥔 초밥
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/r666600/imgs/s_cm_01_011.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 눈볼대

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-76-261-4349
 • 주소
  25, Kamiomicho, Kanazawa-shi, Ishikawa,920-0905
 • 교통편
  JR 호쿠리쿠 본선 가나자와역 겐로쿠엔구(동쪽 출입구) 도보15분
  JR 호쿠리쿠 본선 가나자와역 버스 5분
  호쿠리쿠 철도 버스 무사시가쓰지·오미초 시장 정류소 도보1분
 • 영업 시간
  11:00~19:00(L.O.18:30)
 • 정규휴일
  제1일요일 제2월요일 제3일요일 제4일요일 제5일요일
 • 점심식사 예산
  2000엔
 • 저녁식사 예산
  4000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard Diners Club American Express JCB
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 예약불가