WOW! JAPAN

Yumeteppou

金沢 焼ふぐ夢鉄砲

 • 복어 요리
 • 회 / 해물요리
 • 전골 요리
화상제공: Gurunavi, Inc.

Yumeteppou

金沢 焼ふぐ夢鉄砲

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/9rb96r600000/t_0n7u.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/r633300/imgs/s_cm_01_006.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 복어나베
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/r633300/imgs/s_cm_01_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 복어 구이
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/r633300/imgs/s_cm_01_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 복어회
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/r633300/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 복어 구이
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/r633300/imgs/s_cm_01_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 복어 구이

YUMETEPPOU의 명물【복어구이】는 꼭 한번 드실만한 최고의 요리%0A엄선된 국산

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-76-233-1529
 • 주소
  1-9-12, Katamachi, Kanazawa-shi, Ishikawa,920-0981
 • 교통편
  JR 호쿠리쿠 본선 가나자와역 겐로쿠엔구(동쪽 출입구) 차 10분
  JR 호쿠리쿠 본선 가나자와역 겐로쿠엔구(동쪽 출입구) 버스 12분
  호쿠리쿠 철도 버스 가타마치 정류소 도보1분
 • 영업 시간
  17:30~24:00(L.O.23:00)
 • 정규휴일
  매주 일요일 국경일
 • 저녁식사 예산
  8000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard Diners Club American Express
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • 1-9-12, Katamachi, Kanazawa-shi, Ishikawa,920-0981

 • 076-233-1529
  (+81-76-233-1529)