WOW! JAPAN

Jikammuseigen Tabehodai Pekin Kaoyaten Chukagai

時間無制限食べ放題

 • 중국 요리
 • 얌차 / 딤섬
화상제공: Gurunavi, Inc.

Jikammuseigen Tabehodai Pekin Kaoyaten Chukagai

時間無制限食べ放題

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/346gp7hm0000/t_0n7t.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gdfb101/imgs/s_cm_02_021.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 북경 오리
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gdfb101/imgs/s_cm_02_022.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 소롱포
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gdfb101/imgs/s_cm_02_023.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 마파두부
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gdfb101/imgs/s_cm_02_024.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 칠리새우
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gdfb101/imgs/s_cm_76_002.png&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 코스

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-45-305-6677
 • 주소
  191-10, Ichibadori, Yamashitacho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa,231-0023
 • 교통편
  미나토 미라이선 모토마치 주카가이역 2번 출구 도보3분
 • 영업 시간
  11:00~22:00(L.O.21:30, 드링크 L.O.21:30)
 • 정규휴일
  연중무휴
 • 점심식사 예산
  1980엔
 • 저녁식사 예산
  2948엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard JCB
 • 외국어 지원 (직원)
  중국어를 할 줄 아는 스태프 있음
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
  중국어(간체)메뉴 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 중국어(간체)메뉴 있음
  • 중국어를 할 줄 아는 스태프 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • 191-10, Ichibadori, Yamashitacho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa,231-0023

 • 045-305-6677
  (+81-45-305-6677)