WOW! JAPAN

Maru Shoten Bekkanyokohamahigashiguchi

横浜漁酒場 まるう商店

 • 이자카야
 • 해산물 요리
 • 일본 요리 그 외
화상제공: Gurunavi, Inc.

Maru Shoten Bekkanyokohamahigashiguchi

横浜漁酒場 まるう商店

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/k9raxw7s0000/t_0n9h.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/b385703/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠회
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/b385703/imgs/s_cm_01_012.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 빛금눈돔 조림
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/b385703/imgs/s_cm_01_014.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 쥔 초밥
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/b385703/imgs/s_cm_01_011.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 푸딩
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/b385703/imgs/s_cm_01_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 피클

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-45-461-6622
 • 주소
  2-10-4, Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa,220-0011
 • 교통편
  JR 요코하마역 동쪽 출입구 도보5분
  게이큐 본선 요코하마역 동쪽 출입구 도보5분
  도큐 도요코선 요코하마역 동쪽 출입구 도보5분
  소테츠 본선 요코하마역 동쪽 출입구 도보5분
  요코하마시영 지하철 요코하마역 동쪽 출입구 도보5분
 • 영업 시간
  월~금 11:30~20:00(L.O.19:00, 드링크 L.O.19:00)
  토/날 8:30~20:00
 • 정규휴일
  무휴
 • 저녁식사 예산
  5000엔
 • 금연・흡연
  금연석 있음
 • 예약
  예약불가
  • 금연석 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • 2-10-4, Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa,220-0011

 • 045-461-6622
  (+81-45-461-6622)