WOW! JAPAN

BEEF KITCHEN STAND Shimbashiten

BEEF KITCHEN STAND(ビーフキッチンスタンド)

 • 이자카야
 • 비스트로
화상제공: Gurunavi, Inc.

BEEF KITCHEN STAND Shimbashiten

BEEF KITCHEN STAND(ビーフキッチンスタンド)

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/b2uh6znb0000/t_0n72.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e078309/imgs/s_cm_01_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 리브로스 스테이크
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e078309/imgs/s_cm_01_036.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 피자
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e078309/imgs/s_cm_01_006.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 햄버그스테이크
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e078309/imgs/s_cm_01_020.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 어니언 링
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e078309/imgs/s_cm_71_014.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 스파클링 와인

60종류 이상의 소접시 요리를 가볍게 맛보세요★신바시에 있는 세련된 고기

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-3-6263-9685
 • 주소
  Shimbashi station square building Building No. 1 B1, 2-20-15, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo,105-0004
 • 교통편
  도에이 아사쿠사선 신바시역 A3 차례 출구 도보1분
  유리카모메 신바시역 도보2분
 • 영업 시간
  월~돈 디너:15:00~24:00
  토/국경일 디너:14:00~24:00
 • 정규휴일
  매주 일요일
 • 저녁식사 예산
  2980엔
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
  중국어(간체)메뉴 있음
  중국어(번체)메뉴 있음
  한국어메뉴 있음
 • 예약
  예약불가
  • 영어메뉴 있음
  • 중국어(간체)메뉴 있음
  • 중국어(번체)메뉴 있음
  • 한국어메뉴 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • Shimbashi station square building Building No. 1 B1, 2-20-15, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo,105-0004

 • 03-6263-9685
  (+81-3-6263-9685)