WOW! JAPAN

Soba&Co. Kamiyachoten

Soba&Co.

 • 이자카야
 • 메밀국수
 • 샤부샤부
화상제공: Gurunavi, Inc.

Soba&Co. Kamiyachoten

Soba&Co.

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/3ha49gg70000/t_0ncu.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g641741/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 샤부샤부
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g641741/imgs/s_cm_01_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 말 육사시미 모둠
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g641741/imgs/s_cm_01_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 꼬치 구이
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g641741/imgs/s_cm_01_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 닭 아부리야키
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g641741/imgs/s_cm_76_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 코스

도쿄 타워 도보 5분. 엄선한 소바를 비롯하여 덴푸라와 와규를 즐기실 수 있

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-3-6453-0503
 • 주소
  Clover Kamiyacho 1, 2F, 5-12-8, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,105-0001
 • 교통편
  지하철 히비야선 가미야초역 도보2분
  도에이 미타선 오나리몬역 도보9분
 • 영업 시간
  월~토 11:30~20:00(L.O.19:00, 드링크 L.O.19:00)
  일/국경일 12:00~20:00(L.O.19:00, 드링크 L.O.19:00)
 • 정규휴일
  연중무휴
 • 점심식사 예산
  1000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard UC DC Diners Club American Express JCB
 • 외국어 지원 (직원)
  영어를 할 줄 아는 스태프 있음
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
 • 금연・흡연
  식당내 전면금연
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 영어를 할 줄 아는 스태프 있음
  • 식당내 전면금연
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • Clover Kamiyacho 1, 2F, 5-12-8, Toranomon, Minato-ku, Tokyo,105-0001

 • 03-6453-0503
  (+81-3-6453-0503)