WOW! JAPAN

and people

and people udagawa

 • 카페
 • 다이닝 바
 • 와인
화상제공: Gurunavi, Inc.

and people

and people udagawa

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/auwe8mdv0000/t_0nbi.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gdu9901/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 카망베르치즈 오븐 구이
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gdu9901/imgs/s_cm_01_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 안초비 파스타
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gdu9901/imgs/s_cm_01_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 마르게리타
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gdu9901/imgs/s_cm_01_005.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 포카치아
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gdu9901/imgs/s_cm_76_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 코스

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-3-6416-3926
 • 주소
  New Tokyo Building, 10-2, Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo,150-0042
 • 교통편
  JR 시부야역 도보8분
  지하철 시부야역 도보8분
  게이오 이노카시라선 시부야역 도보8분
  도큐 덴엔토시선 시부야역 도보8분
  도큐 도요코선 시부야역 도보8분
 • 영업 시간
  월~돈 런치:12:00~15:00
  월~일 12:00~23:30(L.O.22:30, 드링크 L.O. 23:00)
 • 정규휴일
  비정기 휴일
 • 점심식사 예산
  1000엔
 • 저녁식사 예산
  4000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard JCB
 • 외국어 지원 (직원)
  영어를 할 줄 아는 스태프 있음
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
  중국어(번체)메뉴 있음
  한국어메뉴 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 중국어(번체)메뉴 있음
  • 한국어메뉴 있음
  • 영어를 할 줄 아는 스태프 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • New Tokyo Building, 10-2, Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo,150-0042

 • 03-6416-3926
  (+81-3-6416-3926)