WOW! JAPAN

KHAN KEBAB BIRYANI Ginzaten

カーン ケバブ ビリヤニ

 • 인도 요리
 • 인도 카레
 • 이자카야
화상제공: Gurunavi, Inc.

KHAN KEBAB BIRYANI Ginzaten

カーン ケバブ ビリヤニ

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/h7mzby340000/t_0n7c.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gaf5803/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 치킨 비리야니
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gaf5803/imgs/s_cm_01_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 머튼 비리야니
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gaf5803/imgs/s_cm_01_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 쉬림프 비리야니
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gaf5803/imgs/s_cm_01_017.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 탄두리 치킨
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/gaf5803/imgs/s_cm_76_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 코스

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-3-6280-6242
 • 주소
  hakuhinkan building, 8-8-11, Ginza, Chuo-ku, Tokyo,104-0061
 • 교통편
  지하철 긴자센 긴자역 도보5분
  JR 신바시역 도보5분
 • 영업 시간
  런치:11:00~15:30(L.O.15:00),, 디너:16:00~22:30(L.O.22:00)
 • 정규휴일
  무휴
 • 점심식사 예산
  975엔
 • 저녁식사 예산
  3900엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard Diners Club American Express JCB APLUS SAISON J-DEBIT 인롄
 • 외국어 지원 (직원)
  영어를 할 줄 아는 스태프 있음
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
 • 금연・흡연
  흡연석 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 영어를 할 줄 아는 스태프 있음
  • 흡연석 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • hakuhinkan building, 8-8-11, Ginza, Chuo-ku, Tokyo,104-0061

 • 03-6280-6242
  (+81-3-6280-6242)