WOW! JAPAN

Imai Sohonten

今井

 • 굴 요리
 • 파티룸 / 공간
 • 복어 요리
화상제공: Gurunavi, Inc.

Imai Sohonten

今井

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/c25hp8760000/t_00b2.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g517300/imgs/s_cm_01_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 사츠마아게
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g517300/imgs/s_cm_01_005.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠회 5가지
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g517300/imgs/s_cm_01_006.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 닭날개 튀김
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g517300/imgs/s_cm_01_007.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 아게다시도후(일본식 두부 튀김)
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g517300/imgs/s_cm_01_013.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 볶음 요리, 구이 요리

가이세키・장어・복어 전문 최고급 일식집

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-3-3866-4047
 • 주소
  4-23-1, Kuramae, Taito-ku, Tokyo,111-0051
 • 교통편
  도에이 아사쿠사선 구라마에역 A4 출구 도보3분
  도에이 오에도선 구라마에역 A6 출구 도보5분
  지하철 긴자센 다와라마치역 도보7분
  JR 오카치마치역 도보15분
  JR 아사쿠사바시역 도보12분
 • 영업 시간
  월~토 11:30~14:00(L.O.13:30)
  월~토 17:00~21:00(L.O.20:30, 드링크 L.O.20:00)
 • 정규휴일
  매주 일요일 국경일
 • 점심식사 예산
  950엔
 • 저녁식사 예산
  3500엔
 • 금연・흡연
  금연석 있음
 • 예약
  예약불가
  • 금연석 있음
  • 예약불가