WOW! JAPAN

Oto-Oto Uenobambugadenten

音音

 • 향토 요리
 • 이자카야
 • 카이세키 요리(전통 코스 요리)
화상제공: Gurunavi, Inc.

Oto-Oto Uenobambugadenten

音音

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/2p40xhn10000/t_0ntp.png&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g853132/imgs/s_cm_03_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠회
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g853132/imgs/s_cm_03_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 진미 5가지
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g853132/imgs/s_cm_03_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 반건조 오징어
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g853132/imgs/s_cm_03_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 건조 가오리 지느러미 아부리야키
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g853132/imgs/s_cm_76_005.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 코스

일본 식재료를 사용한 본격 일식과 희귀한 일본술을 제공합니다.

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-3-5807-2244
 • 주소
  Bamboo garden 2F, Ueno Park 1-52, Taito-ku, Tokyo,110-0007
 • 교통편
  JR 우에노역 시노바즈출입구 개찰 야마시타구 도보1분
 • 영업 시간
  11:00~20:00(L.O.19:30, 드링크 L.O.18:50)
 • 정규휴일
  무휴
 • 점심식사 예산
  1500엔
 • 저녁식사 예산
  5000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard UC DC Diners Club American Express JCB NICOS SAISON 인롄
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
 • 금연・흡연
  금연석 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 쿠폰 있음
  • 영어메뉴 있음
  • 금연석 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • Bamboo garden 2F, Ueno Park 1-52, Taito-ku, Tokyo,110-0007

 • 03-5807-2244
  (+81-3-5807-2244)