WOW! JAPAN

KUROSHIO

ちゃんこ 黒潮

 • 창코나베(스모 선수들이 주로 먹는 모둠전골)
 • 회 / 해물요리
 • 전골 요리
화상제공: Gurunavi, Inc.

KUROSHIO

ちゃんこ 黒潮

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/5gs57ctb0000/t_00pn.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g236600/imgs/s_cm_02_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 된장 챵코 전골
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g236600/imgs/s_cm_02_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 복어 튀김
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g236600/imgs/s_cm_02_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 얇게 뜬 복어회
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g236600/imgs/s_cm_02_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 복어나베
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g236600/imgs/s_cm_76_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 코스

스모 도장의 스모 선수가 만든 잔코 전골을 드실 수 있습니다. 가을, 겨울에

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-3-3267-1816
 • 주소
  3-6-3, Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo,162-0825
 • 교통편
  JR 이다바시역 도보5분
  지하철 이다바시역 B3출구 도보4분
  지하철 도자이선 카구라자카역 도보6분
 • 영업 시간
  월~토 17:00~23:00(L.O.22:00)
  월~토 디너:17:00~22:00(L.O.21:00)
 • 정규휴일
  매주 일요일
 • 저녁식사 예산
  5000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard Diners Club American Express JCB
 • 금연・흡연
  금연석 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 금연석 있음
  • 예약불가