WOW! JAPAN

NB CLUB

NB CLUB

 • 이탈리아 요리
 • 연회장
 • 다이닝 바
화상제공: Gurunavi, Inc.

NB CLUB

NB CLUB

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/8vj5cad60000/t_0n9c.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g315300/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 전채
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g315300/imgs/s_cm_01_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 새우 야채 샐러드
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g315300/imgs/s_cm_01_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 소 로스 스테이크
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g315300/imgs/s_cm_01_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 치즈 파스타
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/g315300/imgs/s_cm_76_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 코스

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-3-3571-7636
 • 주소
  Nakajima Shoji Building B2, 8-5-6, Ginza, Chuo-ku, Tokyo,104-0061
 • 교통편
  JR 신바시역 도보3분
  지하철 마루노우치선 긴자역 도보5분
  지하철 긴자센 신바시역 도보3분
 • 영업 시간
  월~토 17:00~24:00(L.O.23:00, 드링크 L.O. 23:00)
 • 정규휴일
  매주 일요일
 • 저녁식사 예산
  6000엔
 • 신용카드
  VISA UC DC UFJ Diners Club American Express JCB NICOS 인롄
 • 외국어 지원 (직원)
  영어를 할 줄 아는 스태프 있음
  다른 언어 직원
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 영어를 할 줄 아는 스태프 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • Nakajima Shoji Building B2, 8-5-6, Ginza, Chuo-ku, Tokyo,104-0061

 • 03-3571-7636
  (+81-3-3571-7636)