WOW! JAPAN

NOMU'S

神田 和食居酒屋 のむず

 • 이자카야
 • 이자카야
화상제공: Gurunavi, Inc.

NOMU'S

神田 和食居酒屋 のむず

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/6vw63y3f0000/t_0n5z.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e185100/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 토란 조림
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e185100/imgs/s_cm_01_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 구슬 곤약
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e185100/imgs/s_cm_01_038.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 닭 튀김
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e185100/imgs/s_cm_01_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 찬 두부
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e185100/imgs/s_cm_01_029.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 새우 마요네즈 볶음

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-3-3256-0360
 • 주소
  White station square building 2F, 3-18-8, Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo,101-0047
 • 교통편
  JR 간다역 니시구치・키타구치 도보1분
  지하철 긴자센 간다역 도보1분
 • 영업 시간
  월~목/토/일/국경일 전날/국경일 11:30~24:30(L.O.24:00)
  돈 11:30~다음 3:00(L.O.2:30)
 • 정규휴일
  무휴
 • 저녁식사 예산
  3000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard UC DC UFJ Diners Club American Express JCB NICOS
 • 외국어 지원 (직원)
  중국어를 할 줄 아는 스태프 있음
  한국어를 할 줄 아는 스태프 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 중국어를 할 줄 아는 스태프 있음
  • 한국어를 할 줄 아는 스태프 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • White station square building 2F, 3-18-8, Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo,101-0047

 • 03-3256-0360
  (+81-3-3256-0360)