WOW! JAPAN

Yugyoan Tankumakitaten Tokyodomuhoteruten

熊魚菴たん熊北店

 • 카이세키 요리(전통 코스 요리)
 • 철판 구이
화상제공: Gurunavi, Inc.

Yugyoan Tankumakitaten Tokyodomuhoteruten

熊魚菴たん熊北店

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/nmgdkm0t0000/t_009w.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/a716800/imgs/s_cm_03_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 정식, 상차림
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/a716800/imgs/s_cm_03_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 정식, 상차림
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/a716800/imgs/s_cm_03_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 정식, 상차림
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/a716800/imgs/s_cm_03_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 정식, 상차림
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/a716800/imgs/s_cm_01_025.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 니기리즈시

전통 있는 요리를 전승해온 교토요리, 철판구이, 덴푸라, 스시등 4개의 독립

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-3-5805-2250
 • 주소
  Tokyo Dome hotel 4F, 1-3-61, Kouraku, Bunkyo-ku, Tokyo,112-8562
 • 교통편
  동경도 경영 미타선 스이도바시역 도보3분
  JR소부선 스이도바시역 도보3분
  지하철 코라쿠엔역 도보3분
 • 영업 시간
  월~일 조식:7:00~10:30
  월~일 중식:11:30~14:30(L.O.14:30)
  월~일 석식:17:00~22:00(L.O.21:30)
 • 정규휴일
  무휴
 • 점심식사 예산
  5000엔
 • 저녁식사 예산
  10000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard UC DC UFJ Diners Club American Express JCB NICOS SAISON J-DEBIT
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
 • 금연・흡연
  금연석 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 금연석 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • Tokyo Dome hotel 4F, 1-3-61, Kouraku, Bunkyo-ku, Tokyo,112-8562

 • 03-5805-2250
  (+81-3-5805-2250)