WOW! JAPAN

ZEN

日光湯波巻き 全 ZEN

 • 유바 요리(두부 껍질 요리)
 • 향토 요리
 • 이자카야
화상제공: Gurunavi, Inc.

ZEN

日光湯波巻き 全 ZEN

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/4cbduavy0000/t_0n6h.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/ge95400/imgs/s_cm_01_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 유바(두부껍질) 요리
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/ge95400/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 유바(두부껍질) 요리
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/ge95400/imgs/s_cm_01_007.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 유바(두부껍질) 요리
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/ge95400/imgs/s_cm_01_003.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 유바(두부껍질) 요리
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/ge95400/imgs/s_cm_02_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 아라카르트

닛코 명산 유바(두부 콩물 막)를 어레인지한 창작 요리를 만끽. 도치기현산

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-28-853-3470
 • 주소
  1007, Kamihatsuishimachi, Nikkou-shi, Tochigi,321-1401
 • 교통편
  JR 닛코선 닛코역 도보17분
  도부 닛코선 도부닛코역 도보17분
 • 영업 시간
  월/수~일/국경일 전날/국경일 런치:11:00~15:30
  월/수~일/국경일 디너:17:00~21:00
 • 정규휴일
  매주 화요일
 • 점심식사 예산
  2000엔
 • 저녁식사 예산
  5000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard Diners Club American Express JCB
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 쿠폰 있음
  • 영어메뉴 있음
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • 1007, Kamihatsuishimachi, Nikkou-shi, Tochigi,321-1401

 • 028-853-3470
  (+81-28-853-3470)