WOW! JAPAN

YACCO Sushi Nikkoten

鮨と旬の料理 奴寿司

 • 초밥
 • 회 / 해물요리
 • 이자카야
화상제공: Gurunavi, Inc.

YACCO Sushi Nikkoten

鮨と旬の料理 奴寿司

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/4b5s6b9h0000/t_0n7r.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e663603/imgs/s_cm_76_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 코스
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e663603/imgs/s_cm_01_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 쥔 초밥
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e663603/imgs/s_cm_01_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 제철 회
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e663603/imgs/s_cm_01_009.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 튀김
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/e663603/imgs/s_cm_01_008.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 회, 초밥, 튀김 밥상

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-288-22-6627
 • 주소
  20-7, Imaichihoncho, Nikkou-shi, Tochigi,321-1272
 • 교통편
  JR 닛코선 이마이치역 차 5분
 • 영업 시간
  월~수/금~일/국경일 전날/국경일 런치:11:30~14:30(L.O.14:00)
  월~수/금~일/국경일 전날/국경일 디너:17:00~21:00(L.O.20:30)
 • 정규휴일
  매주 목요일 제1월요일 제3월요일
 • 점심식사 예산
  1300엔
 • 저녁식사 예산
  4000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard Diners Club American Express JCB
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
  중국어(간체)메뉴 있음
  중국어(번체)메뉴 있음
  한국어메뉴 있음
 • 예약
  예약불가
  • 신용카드
  • 쿠폰 있음
  • 영어메뉴 있음
  • 중국어(간체)메뉴 있음
  • 중국어(번체)메뉴 있음
  • 한국어메뉴 있음
  • 예약불가