WOW! JAPAN

Kakureya Nyuhokuseibiruten

海鮮炉ばた 隠れ家

 • 회 / 해물요리
 • 숯불 구이
 • 초밥
화상제공: Gurunavi, Inc.

Kakureya Nyuhokuseibiruten

海鮮炉ばた 隠れ家

 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://rimage.gnst.jp/nocache/rest/img/bd2gu78z0000/t_0n5c.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc.
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/h059005/imgs/s_cm_03_001.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 그 외 초밥
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/h059005/imgs/s_cm_03_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 쥔 초밥
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/h059005/imgs/s_cm_03_004.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 연어알 덮밥
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/h059005/imgs/s_cm_02_002.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠회 7가지
 • //dsimg.wowjpn.goo.ne.jp/rs/?src=https://gurunavi.com/ko/h059005/imgs/s_cm_02_024.jpg&maxw=765&maxh=0&resize=1 Gurunavi, Inc. 모둠 해산물 튀김

전통적인 홋카이도 요리를 맛있고, 그리고 저렴한 가격에 제공. 홋카이도이

정보제공: Gurunavi, Inc.

 • 전화번호
  +81-11-221-3677
 • 주소
  New north star Building 2F, Minami 4 Jo Nishi 3, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido,064-0804
 • 교통편
  지하철 난보쿠선 스스키노역 도보1분
 • 영업 시간
  17:00~20:00
 • 정규휴일
  비정기 휴일
  기타(2021년 5월 6일~2021년 5월 11일)
 • 저녁식사 예산
  5000엔
 • 신용카드
  VISA MasterCard UC DC UFJ Diners Club American Express JCB
 • 외국어 지원 (메뉴)
  영어메뉴 있음
  중국어(간체)메뉴 있음
  중국어(번체)메뉴 있음
  한국어메뉴 있음
 • 금연・흡연
  금연석/흡연석 분리
 • 예약
  예약 필요없음
  예약불가
  • 신용카드
  • 영어메뉴 있음
  • 중국어(간체)메뉴 있음
  • 중국어(번체)메뉴 있음
  • 한국어메뉴 있음
  • 금연석/흡연석 분리
  • 예약불가
 • 지도
 • 내비게이션
 • New north star Building 2F, Minami 4 Jo Nishi 3, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido,064-0804

 • 011-221-3677
  (+81-11-221-3677)