WOW! JAPAN

Info

Daigo-ji Temple

醍醐寺

  • Sightseeing

22 Daigo Higashiojicho, Fushimi-ku, Kyoto-shi