WOW! JAPAN

Info

Hanato

花登

  • Sushi,Banquet Dinners,Fugu (Puffer Fish / Blowfish)

It is ru in Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto Nishinokyo dear Oike 604-8426