WOW! JAPAN

Info

URYU

京料理 卯柳

  • Kyoto Cuisine,Fugu (Puffer Fish / Blowfish),Eel / Hamo (Pike Eel)

Pontochodo-ri sannjyo sagaru, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 141, Wakamatsucho 604-8011