WOW! JAPAN

Kyototsuyushabu Chiririhonten

京都つゆしゃぶ

  • Shabu Shabu,Banquet Dinners,Kyoto Cuisine

Daimoncho 265,Marutamachi-agaru,Muromachi-dori, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 602-8024