WOW! JAPAN

Info

Shibamata Taishakuten (Daikyoji Temple)

柴又帝釈天(題経寺)

  • Sightseeing

7-10-3 Shibamata, Katsushika-ku