WOW! JAPAN

Info

Oshio Enuesuteiten

もんじゃおしお

  • Monjayaki,Okonomiyaki

1-20-4, Tsukishima, Chuo-ku, Tokyo 104-0052