WOW! JAPAN

SUSHI SEN Asakusakaminarimonten

築地すし鮮

  • Sushi,Seafood

Pagoda Asakusa 1-2F, Kaminari-mon Gate 2-16-9, Taito-ku, Tokyo 111-0034