WOW! JAPAN

Rakkyo Esutaten

らっきょ エスタ店

  • Soup Curry,Curry

Sapporo ESTA 10F, Kita 5 Jo Nishi 2, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-0005