WOW! JAPAN

京都たこ壹 圆町店

京都たこ壱 円町店

  • 章鱼烧,喜好烧 / 面食

25-2, Nishinokyohakurakucho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 604-8452