WOW! JAPAN

万豚记 京都锦小路

万豚記 京都錦小路

  • 中餐,中餐

Authority of 594, Nishiuoyacho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto brocade Takakura Nishi-iru 604-8142