WOW! JAPAN

信息

8番らーめん 七尾西店

8番らーめん

  • 拉面,面类 (拉面、荞麦面、乌冬面等)

Fujihashimachi, Nanao-shi, Ishikawa monkey 50-1 926-0816